AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Changevision changeconsulting biedt oplossingen op het gebied van gegevensbeveiliging die een concrete invulling geven aan de beveiliging van bedrijfsinformatie in het algemeen en de maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in het bijzonder, te effectueren.

Creëer risico bewustzijn

Stimuleer de bewustwording omtrent de risico’s van het gebruik van informatie en informatie- systemen met het Security Awareness programma van Changevision changeconsulting.

Analyseer risicogedrag

Insider risico detectie beschermt uw organisatie tegen risicovol gedrag van uw medewerkers en kwaadaardig gedrag van indringers. 

Na de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de wet Meldplicht Datalekken gaat in mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland van kracht, ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR) in de EU. De AVG betreft een vergevorderd raamwerk van regels ter bevordering van de bescherming van persoonsgegevens en de privacy van burgers van de Europese Unie. De impact van dit raamwerk op de overheid, het bedrijfsleven en de non-profit sector is aanzienlijk. Organisaties moeten hun beveiligingsbeleid aanpassen, nieuw eigenaarschap benoemen en nieuwe uitgangspunten voor de omgang met gevoelige gegevens formuleren. Ook dienen zij procedures aan te scherpen, medewerkers te trainen en extra hulpmiddelen te implementeren. Nalatigheid kan resulteren in boetes tot € 20 miljoen of 4% van de (wereldwijde) jaaromzet.

Mogelijkheden die Changevision u hiervoor kan aanbieden

AVG Quickscan

De AVG Quickscan biedt u inzicht in de juridische, organisatorische en technische impact van de AVG op uw organisatie op basis van een analyse van uw gegevensverwerkende processen en ICT. 

Consultancy

Changevision changeconsulting biedt naast concrete oplossingen voor het beveiligen van privacygevoelige gegevens ook dienstverlening en kennis op het gebied van de implicaties van de AVG voor uw organisatie.

Bent u al fit voor AVG?

Introductie

Sinds ruim 10 jaar verzorgt Changevision Changeconsulting succesvolle veranderingstrajecten. Destijds ontstaan vanuit de vraag om medewerkers en management te begeleiden tijdens complexe ICT veranderingstrajecten en/of implementaties. De basis hiervan is het vasthouden van veranderingsbereidheid bij medewerkers en het ontwikkelen van hun vaardigheden.

Erica Breems-Schouten

Eigenaar Changevision